Strijkbouten

Waarom gaan mensen strijkbouten verzamelen?

In het tijdschrift "REpassie", dat de De Nederlandse Kring van Strijkboutenverzamelaars, de NKvS, sinds de oprichting uitgeeft, zijn in de loop der jaren diverse mensen aan het woord geweest om op deze vraag antwoord te geven.
Hieruit een paar voorbeelden:

Kachelbout
  • Een van de leden ging, jaren geleden, verhuizen naar en boerderij in de buurt van Heerhugowaard. Om de oude sfeer te behouden werden er een paar oude boutjes gekocht ter decoratie. Zij ging zich verdiepen in de herkomst, de tijd en plaats waar deze gemaakt waren, met als resultaat dat het niet bij een paar bleef. Ze werd met het verzamelvirus besmet.
  • Een andere verzamelaarster liep bij toeval in een rommelwinkeltje en daar viel haar oog op een heel vuil, lang geleden gebruikt, zgn. "doosijzer". Na het schoonmaken ontdekte ze de mooie "klinkjes” waarmee de bodem aan de zijkanten verbonden zijn. Het ijzer kreeg een ereplaats in haar kamer; de basis voor een, veel later gestartte verzameling, was gelegd.
  • Wat kom je tegen bij een verhuizing? Een kachelboutje (afbeelding rechts) uit de tijd dat er nog maar een aantal jaren elektrisch gestreken werd en het voor kleine kinderen te gevaarlijk was om daarmee om te gaan, een kinderboutje dus. Ook dat was een aanleiding.

Oude strijkbouten Strijkhout, -steen en -glas

Of ook mannen geïnteresseerd zijn in deze hobby?
Zeker wel. Naast de bijzondere uitstraling van strijkbouten hebben zij vaak een meer dan gemiddelde interesse in de technische kant ervan. Evenals in Nederland, zijn er in het buitenland, vooral Amerika en Duitsland, bijzondere verzamelaars die zich hebben gespecialiseerd in een onderdeel van het strijken, bijvoorbeeld mangelplanken of strijkboutenkachels.

Wat maakt deze hobby inhoudelijk zo interessant?

In Nederlandse en buitenlandse opengestelde kastelen, paleizen, landhuizen, buitenplaatsen en herenhuizen, kunt u oude gebruiksvoorwerpen zoals strijkattributen op de oorspronkelijke plaatsen in de keukens en was kelders bewonderen.
Zoals u op de foto’s op deze pagina kunt zien, is de diversiteit van vorm, versiering, plaats, land van herkomst, doel en materiaalgebruik en de vervaardigingstechniek zeer verschillend. Ook het tijdsbeeld dat gekoppeld is aan een bout is vaak interessant om te bestuderen.

Nederlandse Kring van Strijkboutenverzamelaars, de NKvS

De Nederlandse Kring van Strijkboutenverzamelaars is in 1980 opgericht met een bestuur, statuten, een huishoudelijk regelement en officiële vergaderingen.
Het doel van de Kring is het contact te bevorderen tussen iedereen die zich bezighoudt met het verzamelen, exposeren en conserveren van strijkbouten en aanverwante gereedschappen of voorwerpen.
Sinds de oprichting wordt er dan ook jaarlijks op een bijzondere locatie een ledendag georganiseerd waarbij de leden elkaars ervaringen, vondsten en aanwinsten kunnen laten zien. Een bezoek aan een museum, een expositie, een spreker of een voordracht horen er dan ook bij. Het is altijd een verrassende en gezellige dag.
Tot op de dag van vandaag bestaat deze Kring uit 75 enthousiaste verzamelaars van strijkbouten, aanverwante artikelen en bijbehorende accessoires.
De leden krijgen 3 maal per jaar het verenigingsblad, de REpassie. Hierin staan achtergrondverhalen, de technische gegevens en de geschiedenis van strijkgereedschap.
In de Franse taal is het woord "strijken" "repasser", de naam REpassie is afgeleid van dit woord "repasser".

Als kring zijn we ook lid van "SamZam", Samen Verzamelen, en van de vereniging Ambacht & Gereedschap

Mocht door dit artikel uw interesse gewekt zijn, dan is er ook informatie te vinden op www.strijkboutenverzamelaars.nl

Met verzamelaarsgroet,
Agnes te Riele
Secretaris en PR medewerker NKvS


© www.moetjekijken.nl