Het Begijnhof in Amsterdam, wie kent het niet?

Hoewel van het Begijnhof de stichtingsdatum niet onomstotelijk vast staat, neemt men aan dat al meer dan 600 jaar op wellicht het mooiste en stilste plekje in Amsterdam het Begijnhof ligt.

Over de herkomst van de naam Begijn doen diverse verhalen de ronde en hoewel in de loop der tijden hier diverse onderzoeken naar zijn gedaan, is men het over de oorsprong van de naam niet eens.

Begijnen waren geen kloosterlingen wel moesten zij ongehuwd zijn en een gelofte van kuisheid afleggen, tevens waren zij gehoorzaamheid verschuldigd aan de pastoor van het Begijnhof. Iedere Begijn had een eigen woonruimte met eigen huishouden. In 1971 overleed het laatste Begijntje in de leeftijd van 84 jaar.

Omdat ik zelf twintig jaar op het Begijnhof heb gewoond, ben ik in 1977 aan mijn verzameling begonnen. Ik verzamel alles wat met het Begijnhof in Amsterdam te maken heeft zoals: foto's, prentbriefkaarten (vanaf circa 1903 tot heden), schilderijen, etsen, tekeningen, boeken, tijdschrift- en krantenartikelen, etc.

Door mijn bezoeken aan verzamelbeurzen, het plaatsen van advertenties in bijvoorbeeld het verzamelaarsblad Uniekum en via internet kom ik aan mijn verzamelobjecten. Vanzelfsprekend is het altijd weer spannend wat er aangeboden wordt.
Het Begijnhof is en blijft voor mij een hemels paradijs op aarde.


Anne-Marie Meijer

© www.moetjekijken.nl