Lies Potters-Verbeeten.
Lies was de zakelijke kracht achter Henk, maar uit haar handen zijn eveneens ontelbare kunstvoorwerpen ontstaan.


terug