Tin

Meerdere perioden in onze geschiedenis heeft tin een belangrijke rol gespeeld. Dit begon al voor onze jaartelling met de bronstijd. Brons bestaat namelijk uit een samenvoeging van koper en tin. Ook later heeft tin een grote rol vervuld. Dit komt vooral door een aantal vrij gunstige eigenschappen van tin waaronder het belangrijke feit dat tin zonder nadelige gevolgen in contact kan worden gebracht met voedsel en drank.


Andere gunstige eigenschappen zijn dat tin vrij gemakkelijk is te smelten, te gieten en te bewerken. Door deze eigenschappen is tin ook een mooi materiaal voor de hobbyist. Bekend is het zelf gieten en afwerken van tinsoldaatjes en kleine dierfiguren maar ook grotere voorwerpen zijn lang niet altijd echt moeilijk om zelf te maken. Een hobby waar men zowel creatief als technisch mee bezig kan zijn.

Ook zonder creatieve aanleg maar met wat handigheid zijn fraaie tinstukken te maken. Jammer is het daarom dat deze hobby een beetje in de vergetelheid is geraakt zeker nu de echte ambachtelijke tingieters bijna zijn uitgestorven.
Op mijn website: www.tin.tollernet.nl vindt u veel wetenswaardigheden over tin en informatie over het zelf gieten en afwerken van tinstukken. Ook het zelf maken van mallen komt aan bod. Een website met veel informatie over tin.

Er is informatie te vinden voor de verzamelaar maar ook voor diegene die gewoon wat meer wil weten over tin zoals bijvoorbeeld hoe tin het beste kan worden schoongemaakt. Ook vindt men er veel informatie hoe tinnen voorwerpen vroeger werden gemaakt. Tevens wordt er informatie gegeven voor diegene die zelf actief met dit materiaal aan de slag willen gaan. De site wordt nog steeds uitgebreid.

Door deze website hoop ik mensen die ge´nteresseerd zijn in tin informatie te kunnen verschaffen en mogelijk met elkaar in contact te brengen.

Ben Huijsdens     www.tin.tollernet.nl      email:

zie ook    "op bezoek bij"


© www.moetjekijken.nl