Militaria 1939-1945

Mag ik mij even voorstellen? Mijn naam is Erik Zwiggelaar, geboren in 1969, dus na het einde van de oorlog. Erfelijk belast wat betreft het verzamelen van voorwerpen uit die tijd. Mijn moeder is ook een verzamelfreak en we gaan regelmatig met elkaar op stap voor het uitbreiden van de verzamelingen. Dat is leuk!

Van kleins af aan ben ik ge´nteresseerd geweest in de geschiedenis en in het bijzonder de oorlogsgeschiedenis. Mijn verzameling met de werktitel "Ergens in Nederland 1939-1945" heeft geleid tot een echt museum in Emmen. Deze naam is gekozen omdat in de mobilisatietijd (1939-1940) de kreet "Ergens in Nederland" werd gebruikt in alle geschreven militaire stukken zoals krantenartikelen en poststukken. Dit omdat de precieze plaats waar de militairen waren, niet bekend mocht worden gemaakt. De verzameling bevat onder andere poppen met uniformen aan, wapens, gereedschappen enz.

Het verzamelen begon in de jaren 80. Iedere zondag naar Oma in Erica. Daar was achter het huis in de oorlog een Amerikaanse bommenwerper (B17G) neergestort en als je goed zocht, kon je in en op de grond voorwerpen vinden. Hulzen, vliegtuigonderdelen, een oud Duits broodmes, een Duitse veldfles en een Engelse tent waren de eerste voorwerpen van de verzameling.

Ten eerste is het interessant om militaria te verzamelen omdat er veel informatie over te vinden is. Ten tweede is het erg dankbaar werk om de verzameling voor tentoonstellingen beschikbaar te stellen, vooral voor de mensen die deze verschrikkelijke periode mee hebben gemaakt. Hoe zij denken en doen is voor een groot gedeelte ontstaan in de jaren van bezetting, onderdrukking en gebrek. Door de verzameling worden mensen die de oorlog hebben meegemaakt de gelegenheid gegeven om hun verhaal te vertellen. Voor de mensen die het niet bewust hebben meegemaakt, zoals ikzelf, is de oorlog een periode waarover veel gesproken wordt door degene die het wel hebben meegemaakt.

Ik wil op een eigen manier mensen meer laten weten over de Tweede Wereldoorlog en daarmee iedereen bewustmaken van de geweldige tijd waarin we nu leven en dat vrijheid en verdraagzaamheid (dat we met elkaar kunnen opschieten) een groot goed is.

Het is voor mij een hobby en dat moet het ook blijven. Ik koop alleen in, en de voorwerpen die in de verzameling komen blijven daar dan ook. Ik ruil hoogstens in het geval dat een voorwerp echt dubbel is en dat komt niet vaak voor. Uit de verzameling is nog nooit iets verkocht.

Wat de wet wapens en munitie betreft ben ik in het bezit van de benodigde vergunning en ontheffing om de diverse wapens te mogen bezitten. In de munitie zit geen lading meer en zijn alle onderdelen leeg en ongevaarlijk. Daarnaast zijn allemaal vuurwapens onklaar gemaakt.

Als u vragen hebt, de verzameling wilt zien, een tentoonstelling wilt organiseren, spullen wilt gebruiken voor lesmateriaal, of materiaal wilt aanbieden (graag !) kunt u contact met mij opnemen. Bij voorkeur via een e-mail omdat ik vaak op stap ben om weer nieuwe spullen voor de verzameling te regelen.

 
Bezoek:
- mijn website voor uitgebreide informatie over mijn verzameling
- het museum. Dat is diverse keren per maand open.

www.ergensinnederland1939-1945.nl

Erik Zwiggelaar

© www.moetjekijken.nl