Ansichtkaarten, filatelie en meer

Klik op de afbeeldingen voor vergroting van de foto of extra foto's

Van het een kwam het ander………

Mijn verzamelhobby is begonnen op 6-jarige leeftijd. Een zus van mijn moeder - tante Stef - woonde bij ons in huis. Zij liet mij af en toe postzegels zien en vertelde erover. Het begin was een mooie kinderzegel (cat.nr 596) uit 1952: kind met geit.

Toen ze mijn interesse zag ging ze meer postzegels voor mij zoeken. Er kwam ook wel eens een buitenlandse zegel bij. En ik vond het geweldig dat ik "Magyar Posta" voor mijn vriendjes al kon vertalen in "Hongarije" en dat ik wist dat "Suomi" stond voor Finland. Mijn postzegels werden - zoals toe de gewoonte was - in een schriftje geplakt. Enige regel was: land bij land, tijdsvolgorde maakte niet uit.

Dit was in ieder geval het begin van een verzamel"woede", in aanvang dus alleen maar postzegels. Tijdens mijn puberteit en studiejaren deed ik er niets mee. Tijdens mijn werkzame leven werd het verzamelen van postzegels weer opgepakt, geholpen door familie, vrienden en kennissen.
Maar zij vonden het vaak té veel werk (of te moeilijk werk) om de postzegels netjes van kaarten of brieven af te weken. Ze gaven de gehele poststukken aan mij  en lieten het afweken aan mij over: het begin van een nieuwe verzameling!

 

Want door het bekijken van de brieven, kom je in contact met de afstempelingen. Zo ontstond bij mij de interesse voor de zgn. "vlagstempels": stempels die náást de normale zegelafstempeling geplaatst werden om aandacht te vragen voor een juiste frankering, een jubileum, een geldinzameling of iets dergelijks. Ik zette dus een verzameling "vlagstempels" op.


Bij de kaarten die ik ontving viel op dat kaarten uit eenzelfde serie leken te komen. Ik legde ze apart en probeerde zo series compleet te krijgen, Op deze manier ontstond mijn belangrijkste verzameling: kaarten Voor Het Kind (van de jaarlijkse kinderpostzegelactie).


Door opkoop van partijtjes ontstonden tal van andere kaartenverzamelingen, zoals; humor, kunst, "groeten uit….."(van elk dorp uit Nederland), standbeelden Nederland, maar ook moderne kaarten van Art-Unlimited en Biri, 3D-stereokaarten,  etc.


Ook heb ik al een mooie verzameling oude topografische kaarten van Hansweert (Zld), de plaats waar ik als onderwijzer werkte.

 

Ja, mensen wisten me dus te vinden voor kaarten en postzegels, maar hadden ook nog wel andere verzamelingen op zolder liggen, zoals speldjes of suikerzakjes.

Als ze mij vertelden dat er een keus was tussen "weggooien" of "weggeven aan mij" dan begrijp je wel hoe de keus uitviel. Deze verzamelingen liggen nog op zolder te wachten om uitgespit te worden.
En onlangs ben ik nog een verzameling "devotieprentjes" begonnen. Gestart met een bundeltje prentjes gekocht op een rommelmarkt en uitgebreid met goedkope partijtjes gekocht via internet. Ook dat ligt nog te wachten op verwerking.

Tot slot ben ik nog eigenaar van enkele digitale verzamelingen (uithangborden, standbeelden, bieretiketten) op pinterest
Dit is in kort bestek wat ik verzamel. Voor uitgebreidere informatie en meer fotomateriaal over mijn verzamelingen en hobby’s verwijs ik graag naar mijn website www.plezierenvertier.nl.

Want knutselen aan - en informeren op - mijn website: ook dat is mijn hobby.
                                           Louis Schigt


© www.moetjekijken.nl