Marcel Bosch verzamelt kaart- en kwartetspellen.

KWARTETSPEL

Reeds jaren wordt het al oude kinderkwartetspel in een gemoderniseerde uitvoering door verenigingen, stichtingen en het bedrijfsleven gebruikt. Het bedrijfsleven heeft het kwartetspel ontdekt als middel voor communicatieve en representatieve doeleinden, terwijl verenigingen en stichtingen in het kwartetspel het ideale middel zagen tot het verkrijgen van extra inkomsten.

Ook de gemeenten zelf zijn tot de uitgave van het kwartetspel overgegaan. Wel of niet in samenwerking met de plaatselijke V.V.V., omdat men het kwartetspel bijzonder representatief vond voor het op een goede wijze visualiseren van het leven, wonen en werken in de gemeente. Immers op elk van de 36 kaarten van het kwartetspel staat een foto van een bekend onderwerp in de gemeente met daar onder een verklarende tekst. Dit maakt het kwartetspel tot een, voor de inwoners, begeerd artikel.

KAARTSPEL

Sinds mensen heugenis bestaat het kaartspel. Volgens de geschiedschrijvers werd het kaartspelen al voor de christelijke jaartelling gedaan. Het duurde tot ca. 1300 eer het kaartspel in Europa voorkwam. Nu kunnen we het kaartspel niet meer wegdenken en zal men in de meeste gezinnen wel één of meer kaartspellen kunnen aantreffen.

Het alom bekende kaartspel met 55 kaarten, wordt over het algemeen niet door de allerjongste onder ons gedaan. Zij hebben meer belangstelling voor het kwartetspel met 36 kaarten. Wat gebeurt er nu als ze deze 2 spellen samenvoegen??? In nauwe samenwerking met de belangrijkste speelkaartenfabrikant van Europa hebben zij dat gedaan en zo ontstond hét

K A A R T - & K W A R T E T S P E L

De naam zegt het eigenlijk al. Het is een combinatie van het normale kaartspel én het kwartetspel. Daarom kunt U er zowel mee kaarten als kwartetten en wordt het door iedere leeftijdsgroep herkend. In tegenstelling tot het kwartetspel met 36 kaarten, heeft U nu de beschikking over 52 kaarten met op elke kaart - naast de spelwaarde bijv.: harten aas - een afbeelding van een onderwerp uit de gemeente. Deze onderwerpen worden weer ondergebracht in 13 thema's, zodat hierdoor ook het spelelement van het kwartetspel aanwezig is. Immers 13 x 4 = 52 kaarten. Daarnaast zijn er nog de 3 jokerkaarten.

22 december 1982 is het eerste kaart- & kwartetspel verschenen. De gemeente die dit eerste spel heeft uitgegeven is Loon op Zand. Na Loon op Zand volgde Scherpenzeel, Weesp, enz. Naast Nederlandse gemeenten zijn er ook Belgische en Duitse gemeenten die een kaart- & kwartetspel hebben uitgegeven.

HET BEGIN

Begin 1989 ruilde ik op een ruilbeurs 5 pakjes reclamespeelkaarten tegen mijn eerste kaart- & kwartetspel, en wel het kaart- & kwartetspel van Almelo. Na dit spel te hebben bekeken vond ik het een interessant spel. Mijn vraag toen was: zijn er meer gemeenten die zo'n spel hebben uitgegeven. Na verder zoeken kwam ik tot een aantal van 20 spellen. Om er achter te komen hoeveel verschillende kaart- & kwartetspellen in omloop waren, en of er ook een spel was van mijn eigen woonplaats, nam ik contact op met de firma die deze spellen uitgeeft. Antwoord hierop was: 145 gemeenten waarbij mijn woonplaats Veghel niet is inbegrepen.

Na kort er over hebben nagedacht ben ik het kaart- & kwartetspel van Veghel gaan uitgeven. Er was veel voorbereiding nodig, zoals bij de gemeente toestemming vragen, en bedrijven vragen of ze er in opgenomen wilden worden, foto's maken, joker ontwerpen, tekst schrijven, en dergelijke. Na deze voorbereiding werden de 1e kaart- & kwartetspellen van Veghel in tableau overhandigd aan Burgemeester Keijzer van Veghel en Burgemeester Vaegs van zustergemeente Goch. Na deze uiteenzetting overhandigde Burgemeester Keijzer mij de ingelijste joker ondertekend door mijzelf en de Burgemeester.

Bij de voorbereiding van het kaart- & kwartetspel Veghel kwam ik veel in contact met de firma van deze spellen. Na veel briefwisselingen, telefoontjes en bezoekjes van de firma kon ik een lijst samenstellen waarop alle gemeenten in waren opgenomen die zo'n spel hebben uitgegeven. Volgens deze lijst miste ik nog veel spellen. Dankzij de firma ben ik ongeveer 110 spellen rijker geworden.

Op veel ruilbeurzen kon ik mijn verzameling aanvullen maar er waren gemeenten bij zoals Delft, Echt, Hengelo gld, Losser, Old Wolde, Rijswijk, Scherpenzeel en Torhout (B) waar ik nergens kon aankomen. Via het blad "Story" onder rubriek Linda's postbus heb ik mijn verzameling compleet weten te krijgen. Ik kreeg op het artikeltje in de story ongeveer 140 reacties waarop ik heb gereageerd. Ik ben toen naast de 8 eerdergenoemde spellen die ik nog miste ruim 70 spellen rijker geworden. Dit waren voor mij allemaal dubbele spellen dus, maar dat was geen probleem. Deze kaart- & kwartetspellen gebruikte ik als ruilmateriaal.

Naast kaart- & kwartetspellen verzamel ik ook schepen op postzegels en optische telefoonkaarten van Nederland. Nu kan ik mijn verzameling kaart- & kwartetspellen up to date houden omdat ik met de firma contact blijf houden. Ik word steeds geïnformeerd als er door een gemeente weer een spel wordt uitgegeven.

Ik ken veel verzamelaars in Nederland, België, Duitsland, Schotland en Zweden die deze kaart- & kwartetspellen verzamelen. Diverse verzamelaars willen up to date blijven met de nieuwe uitgifte. Naast de nieuwe spellen vraag ik bij de firma ook naar de spellen die in het verleden zijn uitgegeven voor die verzamelaars. En spellen die de firma niet meer kan leveren, vraag ik aan in de gemeente zelf die het spel heeft uitgegeven. Hier gaat veel tijd en geld in zitten. Gemeenten die totaal zijn uitverkocht bij zowel de uitgever als bij de gemeente en veel wordt vermist in de verzamelingen van die verzamelaars zijn; Asten, Berkel & Rodenrijs, Coevorden, Gramsbergen, Krimpen a/d Lek, Lisse, Loon op Zand, Losser, Maartensdijk, Middelharnis, Tholen, Wierden en Zwolle. In de verschillende verzamelbladen vraag ik in een advertentie naar deze kaart- & kwartetspellen.

VERZAMELAAR VAN HET JAAR.

In 1994 was ik met de verzameling kaart- & kwartetspellen verzamelaar van het jaar geworden. Ik behaalde onder de categorie de fanatiekste verzamelaar de 3e plaats. De prijsuitreiking werd gehouden op donderdag 10 november 1994 en viel samen met de persconferentie van de Verzamelaarsjaarbeurs van 12 en 13 november 1994. Tijdens die verzamelaarsjaarbeurs heb ik een representatief gedeelte van mijn verzameling geëxposeerd. Hoewel de prijsuitreiking dus de donderdag ervoor al had plaats gevonden, kon het publiek een prijs toekennen aan de winnaars met de mooist ingerichte kraam. Hiermee behaalde ik de 2e prijs.

LINTJE

In 2013 werd ik verrast met een Koninklijke onderscheiding, het bekende lintje, ik werd gekwalificeerd als "iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen".

VRAGEN.

Mochten de lezers over dit artikel nog vragen hebben kunnen ze met mij contact opnemen.
Marcel Bosch   0413-367786      of     

© www.moetjekijken.nl