Nederlandse meisjesstrips

Bij ons thuis werd altijd veel gelezen. Aanvankelijk voornamelijk boeken, maar langzaam maar zeker vonden ook strips de weg naar ons leesgierige gezin. Meestal las ik alleen de Donald Duck, want de typische jongensstrips over voetballen, ruimtevaart en oorlog spraken me totaal niet aan.
Begin 1983 mochten we op school het laatste uurtje iets voor onszelf doen. Een meisjes dat twee rijen voor me in de klas zat had een stapeltje Tina's meegenomen. Terwijl ze aan het lezen was, keek ik af en toe  nieuwsgierig over haar schouder naar wat ze aan het lezen was. Toen ze aan het eind van de middag de Tina's in de prullenbak gooide, vroeg ik aan de meester of ik ze er weer uit mocht halen. Dat mocht, als hij ze later maar niet op het schoolplein vond.
Ik nam de Tina's mee naar huis en las ze van begin tot eind. Wat een geweldige verhalen stonden erin! De strips waren zo mooi getekend, en wat zagen de voorpagina's er geweldig uit, met een geschilderd portret van een meisje.
Indertijd stonden in Tina alleen vervolgverhalen. En aangezien ik graag wilde weten hoe de verhalen die ik had gelezen waren begonnen en eindigden, probeerde ik aan de ontbrekende afleveringen te komen. Op school vroeg ik aan meisjes of ze oude Tina's hadden en mijn moeder vroeg aan haar vriendinnen en kennissen of ze op zolder nog een vergeten stapel Tina's hadden liggen. De verzameling groeide in het begin redelijk snel, zeker nadat ik als sinterklaascadeau een enorme stapel Tina's had gekregen. De oudste waren uit 1967, het jaar waarin Tina voor het eerst verscheen. Tot die tijd had ik geen idee wanneer Tina voor het eerst gepubliceerd werd.

Mijn verzameling vertoonde nog vele gaten. Af en toe vond ik ontbrekende nummers op rommelmarkten en in tweedehands winkels, maar in het tijdperk voor internet was het niet eenvoudig de collectie compleet te maken. Twee keer kon ik een grote verzameling van 1967-1982 aanschaffen, waardoor ik die periode vrijwel compleet had. Dubbele exemplaren verkocht ik zelf weer door te reageren op advertenties van mensen die Tina's zochten. Inmiddels had ik ontdekt dat er naast Tina nog andere meisjesstrips waren, en zo breidde mijn collectie zich uit met onder andere Tina Club, Anita, Debbie, Peggy en Mariska. De laatste drie titels waren van uitgeverij Holco en de kwaliteit was aanzienlijk minder dan die van Tina. Holco publiceerde complete verhalen, en die uit Engeland aangekochte verhalen werden vaak op niet al te subtiele wijze ingekort om op het voor het tijdschrift benodigde aantal pagina's uit te komen. Ook waren de kleuren minder mooi en was het gebruikte lettertype minder prettig om te lezen.

Nadat internet steeds populairder werd en mensen hun overbodige spullen op websites zoals Marktplaats konden verkopen, lukte het om de laatste ontbrekende exemplaren aan mijn verzameling toe te voegen. Mijn collectie Tina's loopt van 1967 tot en met eind 2004. Toen Tina steeds meer complete verhalen ging plaatsen, werd het blad voor mij minder interessant. Een kort compleet verhaal biedt minder mogelijkheden om een intrige goed uit te werken, dus waren die verhalen vaak vrij oppervlakkig. Toen in het laatste nummer van 2004 alle vervolgverhalen eindigden, leek me dat een goed moment om achter mijn collectie een punt te zetten. De door Holco gepubliceerde titels heb ik tot en met begin 1988. Daarna werden door die uitgeverij alleen nog maar verhalen herdrukt, wat ik niets vond toevoegen aan mijn verzameling.
Mijn collectie bestaat uit tientallen titels, waarvan sommige al na slechts enkele uitgaven ophielden te bestaan en andere het jarenlang uithielden. Mijn eerste grote stripliefde Tina is er nog steeds en bestaat in 2022 al 55 jaar.

In Tina hebben altijd veel strips gestaan die eerder in Britse meisjesstripbladen waren gepubliceerd.
Enkele jaren geleden ben ik begonnen met het verzamelen van een aantal van die Britse titels. Omdat er vanaf de jaren '50 heel veel Engelse stripbladen voor meisjes zijn geweest, heb ik mezelf beperkt tot tien titels, waarvan ik op het moment van schrijven nog 26 exemplaren moet zien te vinden.

Ik heb er nooit moeite mee gehad meisjesstrips te lezen. Het ging mij om de verhalen en dat meisjes de hoofdrol speelden, was voor mij geen probleem. Mijn ouders vonden het ook geen probleem, al vonden ze wel dat ik ook andere dingen moest lezen. Door andere mensen werd er soms wel raar tegenaan gekeken dat een jongen meisjesstrip las.
Tegenwoordig zijn het vooral mannen die meisjesstrips verzamelen. Ten eerste omdat mannen nu eenmaal vaker verzamelen dan vrouwen en ten tweede omdat de meisjesstrip in het algemeen, en zeker in het Verenigd Koninkrijk, een soort eerherstel heeft genoten. Voorheen werd vaak gedacht dat meisjesstrips voornamelijk over paarden en ballet gingen, terwijl meer en meer verzamelaars ontdekken dat er veel heel goede, mooi getekende verhalen in de tijdschriften hebben gestaan.

Hieronder staan mijn ontbrekende nummers. In tegenstelling tot Nederland, waar tijdschriften een week- of maandnummer hebben, hebben de Engelse bladen (op een enkele uitzondering na) alleen een datum.

Tammy 1-6-1974

Sandie 6-10-1973

Princess (no. 10) 26-11-1983

June 13-5-1961
June 8-7-1961
June 5-8-1961
June 18-11-1961
June 21-4-1962
June 28-4-1962
June 19-5-1962
June 9-6-1962
June 4-5-1963
June 22-6-1963
June 29-6-1963
June 12-10-1963
June 1-4-1972

Sally 19-7-1969
Sally 9-8-1969
Sally 16-8-1969
Sally 11-10-1969
Sally 20-12-1969
Sally 27-12-1969
Sally 14-2-1970
Sally 11-4-1970
Sally 30-5-1970
Sally 25-7-1970

Heeft u ontbrekende nummers voor mij? Ik verneem het graag.

Marc Bijlsma, e-mailadresInterview: Madelèn Essens


© www.moetjekijken.nl