Modelauto's van Kuifje en Ålandpost

Klik op de afbeeldingen voor vergroting van de foto of extra foto's

Kuifje

Als jongen van een jaar of 13 heeft Peter van Wielink alle albums van Kuifje gelezen. Hij kon ze niet kopen, hij had geen zakgeld en zijn vader vond ze veel te duur. Alle albums werden geleend in de bibliotheek.
Na de middelbare school besloot Peter leraar Nederlands te worden. Tijdens de opleiding kreeg hij les van de heer Paardekooper een autoriteit op het gebied van zinsontleding en een fervent tegenstander van stripboeken. Peter heeft flink met hem gesteggeld over het nut van stripboeken bij taalonderwijs. Later heeft Peter ook les gegeven op een experimenteer school. Hier werden alternatieve lesmethoden uitgeprobeerd. Peter vroeg daarbij aan leerlingen in groep 7 om zelf een stripverhaal te verzinnen en daar ook teksten bij te maken. Veel van de lesmethoden van de experimenteer school worden nu algemeen gebruikt op basisscholen.

Peter van Wielink Kuifje collectie Auto in boek

In 2002 kreeg Peter een reclamefolder van Lekturama waarin alle Kuifje albums in gebonden uitgave werden aangeboden. Hij besloot alsnog alle stripboeken aan te schaffen.

Modelautootjes

Het zal ook rond die tijd zijn geweest dat je van Editions Atlas een serie Kuifje autootjes kon kopen. Het zijn metalen autootjes met een schaal van 1:43. De autootjes zijn gebaseerd op afbeeldingen van de auto’s die voorkomen in de Kuifje boeken. Peter dacht dat hij de serie autootjes en de boeken compleet had, maar onderzoek op internet wees uit dat dit niet het geval is. Peter heeft 13 gebonden uitgaven van de Kuifje albums, maar hiervan zijn er 18 verschenen. Hij heeft 30 Kuifje autootjes maar de complete serie bestaat uit 70 autootjes. Waarschijnlijk is dit bij een van de verhuizingen mis gegaan. Peter heeft alleen nog de autootjes. Alle verpakkingen heeft hij weggegooid en zelfs de certificaten die er bij zaten met informatie uit welk boek de auto kwam heeft hij niet meer.

De jeep op de foto hierboven staat afgebeeld in het boek 'Kuifje in Afrika'. Er zijn wel verschillen met de tekening, zo heeft het model opeens een dak gekregen.

Naast deze verzameling autootjes heeft Peter ook diverse thema postzegel verzamelingen. Hij heeft onder andere postzegels van muziekinstrumenten, motoren & auto’s en vuurtorens en hij verzamelt vanaf 1987 alle Nederlandse kerstpostzegels. In dat jaar werden voor het eerst kerstpostzegels uitgegeven.

Modelauto's en kaart met de afbeelding van de postzegel

In 2005 werd Peter lid van de postzegelclub van Åland, een Fins eiland. Åland geeft ieder jaar een vel uit met 20 kerstpostzegels. Hij vond het bijzonder leuk dat er naast het velletje met kerstpostzegels ook een kaart met de afbeelding van de postzegel en zelfs een model autootje met de postzegel erop werd uitgegeven. Hij is toen ook deze autootjes gaan verzamelen. Peter dacht dat hij die verzameling compleet had, maar de autootjes zijn genummerd. Het eerste autootje is nummer 7. Dus waarschijnlijk zijn er al een aantal uitgegeven voor Peter lid werd van de club. Niet alle autootjes in de verzameling hebben een afbeelding van een kerstpostzegel. Maar op de serie die Peter heeft staat wel overal een postzegel op. Later werd er een serie model autootjes uitgegeven zonder postzegels erop, maar die vond Peter niet leuk. De laatste model auto heeft nummer 35 en is in 2015 uitgebracht. Ieder jaar kwamen er 3 nieuwe autootjes bij.

Auto's van Davo Auto's van de Åland postzegelclub

Bij het op nummer zetten van de autootjes kwamen we erachter dat er nog 4 autootjes bij zaten die niet tot de postzegel serie horen. Peter is ervan overtuigd dat hij ze wel via de Åland postzegelclub heeft gekocht. Het zijn autootjes van Davo. Davo is een Nederlands bedrijf dat accessoires maakt voor postzegel verzamelaars, zoals catalogussen, insteekbladen en albums. Deze autootjes zijn genummerd van 9 t/m 12. Ze zijn wel duidelijk voor de Finse markt gemaakt. De tekst staat er ook in het Fins op.

Als u een aanvulling heeft op deze verzameling kunt u contact met Peter opnemen via e-mail:

Verzamelbeurs
Op 24 februari 2019 liet Peter zijn verzameling model autootjes zien op de verzamelbeurs in Eerde.

Door Hannie van Duijnhoven, secretaresse van de afdeling Zuid Nederland van De Verzamelaar Zie ook https://verzamelbeurseerde.nl/tentoonstellingenarchief

© www.moetjekijken.nl