Perfins

Perfins zijn postzegels met gaatjes in de vorm van letters of afbeeldingen. Het woord perfin is een afkorting van de term perforated initials (geperforeerde initialen). In Nederland noemen we perfins van bedrijven firmaperforaties, perfins met een afbeelding zijn motiefperforaties.
Vroeger waren postzegels een wettig betaalmiddel, je kon er eten mee kopen of ze wisselen voor geld op het postkantoor. Medewerkers van bedrijven brachten perforaties aan in hun postzegels, om misbruik (diefstal) van hun zegels tegen te gaan.

Firmaperforaties van Stokvis & Zonen, importeur van
onder andere de Puch bromfiets
Motiefperforatie
Porto-Kontroller (Poko) machine
Handstempel en perfin apparaat Porto-Kontroller (Poko) machine

Firmperforaties konden handmatig met een perfin apparaat aangebracht worden. Een perfin apparaat kon door een instrumentmaker in opdracht met de hand gemaakt worden. Een precies werk, erg kostbaar om een enkel stuk te maken. Het perfin apparaat was voorzien van een aantal pennen die in gaten vielen waartussen dan de zegel 'geknipt' werd.
De Engelsman Joseph Slooper bedacht een perforatiemachine die de naam Slooper machine kreeg (afbeelding rechts).
Als een zegel in het perfin apparaat op zijn kop lag, dan was een perfin op de voorzijde in spiegelbeeld leesbaar.
Grote bedrijven schaften voor het maken van perfins de Porto-Kontroller (Poko) machine aan die de zegels direct vanaf de rol perforeerde en zelfs op enveloppen kon plakken.

Weetje:
de rolzegels van Nederland zijn ontstaan door vragen naar rollen met postzegels die nodig waren voor de pokomachine. Toen de rollen te snel braken werden er pinnen verwijderd waardoor onze rolzegels ontstonden.
Zonder de pokomachine zouden we dus geen rolzegels gehad hebben.

Een heel mooi voorbeeld daarvan is de perfin MERCURIUS. Deze werd afgekeurd omdat de zegel te veel werd geperforeerd.
De gebruiker heeft toen een aantal pinnen uit zijn machine gebroken waardoor de perfin MERC. ontstond.
De perfin MERC. is een veel voorkomende perfin, van MERCURIUS is slechts één exemplaar bekend: degene die ter keuring werd aangeboden.

Om als bedrijf perfins te mogen maken moest goedkeuring gevraagd worden voor de afdruk. Als er geen gebruik meer gemaakt werd van postzegels met gaatjes, dan hoefden de perforatoren niet ingeleverd te worden. Ze bleven eigendom van de gebruiker. Heeft u een perfin apparaat, denk aan mij, een perfin apparaat wil ik heel graag aan mijn verzameling toevoegen. Gebruiken voor postzegels mag natuurlijk niet meer, dergelijke postzegels zouden vervalsingen zijn.
perfin van de Provinciale Noord-Brabantse Electriciteits Maatschappij (PNEM)Het gebruik van de firmaperforaties verminderde vanaf 1927 toen overgegaan werd op roodfrankering. In 1972 stopte het gebruiken van perfins, maar tot 1986 werd het gebruiken van perfins oogluikend toegestaan.
Met het uit gebruik nemen van de perforator van De Provinciale Noord-Brabantse Electriciteits Maatschappij (PNEM) in 1987 is de officiële geschiedenis van de perfins in Nederland beëindigd.

Er zijn veel perfins bekend, Groot Brittannië is koploper met 80.000 verschillende perfins, Duitsland volgt met 60.000 stuks. Voor Nederland zijn er 900 perfins bekend.

Perfin Club Nederland is een speciaalvereniging voor en door perfinverzamelaars, met circa 180 leden, uit acht verschillende landen. Naast vier bijeenkomsten per jaar wordt er een clubblad, de 'Perfinpost', uitgegeven, bestaat er voor leden een clubveiling, is er een perfincatalogus te koop en kan men gebruik maken van een bibliotheek. Zie de website www.perfinclubnederland.nl voor meer informatie.

Voorbeelden van perfins in spiegelbeeld, voor de duidelijkheid is de achterzijde afgedrukt.
N.V."Excelsior" Metaalbuizenfabriek in Schiedam Gebroeders Catz in Rotterdam
Unilever Verkoopcentrale N.V. in Rotterdam N.V. C.Polak in Groningen
(niet 100% zeker)

Voor vragen of ruilen van perfins kunt u contact met mij opnemen via e-mailadres

Roel Hartgers


© www.moetjekijken.nl