Tragopanerie "De Valendries"

Even voorstellen.... Tragopanerie "De Valendries"
is een privé kwekerij van fazanten uit het werelddeel Azië onder andere de Himalaya.

Als zeer jonge knaap, ik was 7 jaar, kwam ik in aanraking met mensen die allerlei kippen en ander gevogelte in hun tuinen hadden. Daar mijn ouders een semi-boerderij hadden kon ik beschikken over de nodige ruimte om ook zelf zulke dieren te houden.

Al snel kwam er één soort bij mij boven drijven als de boeiendste, en dat was de fazant. Vele soorten heb ik mogen bezitten en met de jaren werd de ervaring steeds groter waardoor ik ook voor die tijd zeer zeldzame vogels begon te kweken. Niet dat ze nu minder zeldzaam zijn maar ik ben nu beter in de gelegenheid om contact te leggen met mede-liefhebbers in binnen en buitenland. Deze contacten zijn zeer boeiend en daarbij speelt het internet ook een zeer grote rol.

Echt serieus met Tragopanen ben ik bezig gegaan vanaf 1982, rond die tijd ben ik ook lid geworden van Aviornis, een speciale vereniging voor sier- en parkvogels, zij verstrekken een 2 maandelijks fullcollour tijdschrift - zie hiervoor www.aviornis.nl. Dit blad verschaft uitstekende verhalen en info over het houden en kweken van vogels uit de doelgroep. In 2005 ben ik medebestuurslid geworden.

Onze vogels worden niet echt tentoongesteld, maar daar tegenover staat wel dat leden onderling elkaar opzoeken om de prachtige vogels te bewonderen in hun volières. Er worden ervaringen en tips uitgewisseld om zo goed mogelijk de hobby te kunnen bedrijven. In de regio-afdelingen worden lezingen en andere interessante dingen georganiseerd.

Men hoeft niet over veel ruimte te beschikken of er zijn soorten die daarin passen, maar om een paartje tragopanen te kunnen houden dient men te beschikken over minimaal 15 m². Dagelijks maak ik een ronde om mijn vogels te observeren, dit doe ik om te kijken of ze voedsel opnemen en kijk oppervlakkig of de ontlasting in orde is, kortom of de conditie goed is. Dit is iets wat je moet aanleren om de vogel gezond te houden en eventueel zo snel mogelijk in te grijpen als dit nodig is. Verder maak ik 2 maal in de week de volières schoon en controleer het voer en water.

Tijdens deze rondgang is een direct contact met de vogels bijna een therapie, je wordt er ontspannen van en het geeft voldoening om de vogels te mogen bezitten en te verzorgen. Ieder voorjaar komt het hoogtepunt van deze vogels houden, dan is namelijk de baltstijd aangebroken je kunt dan ongekende natuur taferelen bewonderen in je eigen tuin.

Na de balts volgen de eerste eieren en dat is voor de liefhebber nog steeds een spannende tijd. De eieren kunnen bij voorkeur door de vogels zelf bebroed worden, maar een broedmachine biedt ook wel uitkomst. "Natuurlijk" broeden is de 3e fase die zeer fascinerend kan zijn, het is ieder jaar weer een feest als er kuikentjes bij de ouders rondlopen in de volières.

Tragopanerie "De Valendries"


© www.moetjekijken.nl