Verkade-albums, Schoolplaten en alles van Aap-Noot-Mies

De ouderen zullen zich het bewaren van Verkade-bons, het plakken en verzamelen van plaatjes en albums van Verkade uit hun jeugd herinneren. Maar het is niet alleen de herinnering, die een grote rol speelt. Ook de jongeren die niet zijn opgegroeid met het fenomeen Verkade-album kunnen ook nu nog volop genieten van die mooie albums met teksten van J.P. Thijsse, A.F.J. Portielje, A.J. van Laren, of H.E. Kuylman en met steeds 144 plaatjes, getekend door J. Voerman jr, L.J.W. Wenckebach, J. van Oort, E. Koning, Jac. J. Koeman, S. van Beek, H. Rol en C. Rol.

Toen koekfabrikant Verkade in 1903 heel onschuldig begon met een partij opgekochte Duitse plaatjes bij te sluiten bij verpakt koek en beschuit, had hij geen enkel idee over wat hij aanrichtte. Deze toevalstreffer sloeg in als een bom en ook de latere èchte Verkade-albums werden een daverend succes. Zo verschenen er tot de tweede wereldoorlog drie zogenaamde Plaatjesalbums en 27 Verkade-albums in een totale oplage van ruim twee miljoen.

Alle Plaatjesalbums in het algemeen en de Verkade-albums in het bijzonder zijn een schitterend verzamel-onderwerp niet alleen voor mij maar ook voor diverse andere verzamelaars. Op verzamelbeurzen, boekenmarkten, enz. kunt u mij met mijn unieke collectie aantreffen. Op deze stand kunnen dubbele albums worden ingekeken, gekocht of geruild. Iedereen wordt door mij altijd aangeraden om plakplaatjesalbums en losse (voetbal)plaatjes toch vooral naar mijn stand mee te nemen om de waarde er van te vernemen of het materiaal te verkopen. De originele uitgaven, alsmede de later verschenen heruitgaven vinden gretig aftrek bij de huidige jonge generatie.

In mijn jeugd kwam ik onmiskenbaar in aanraking met het fenomeen plaatjes, plaatjes, plaatjes. Als kind klampte ik vroeger iedereen aan, die het ouderlijk huis in Friesland bezocht, om toch vooral de plaatjes voor mij te bewaren.
Als na-oorlogs kind waren het toen niet meer de plaatjes uit de Verkade producten, die je kon sparen, maar waren vooral de sigarettenplaatjes in trek. Op de achterkant van de pakjes van Full Speed waren dieren, vissen, honden en prachtige auto's afgebeeld. Croydon had plaatjes van vliegtuigen en Cap. Grant bracht schepen. Ook Piggelmee-, Flipje- en de Walt Disney- plaatjes b.v. bij de Margriet hadden toen al mijn bijzondere belangstelling.
Het verzamelinstinct had ik van mijn moeder meegekregen. Na een drukke werkdag op de boerderij, was er 's avonds tijd om het potje gluton van de firma Talens te pakken. De verkregen plaatjes werden, met het puntje van de tong tussen de lippen, zo nauwkeurig mogelijk binnen de zwarte lijntjes geplakt van het betreffende album, waar al zolang op was gewacht.

In de voetsporen van Jac. P. Thijsse

Het plaatjesplakken en verzamelen van mijn moeder was er ook de oorzaak van, dat er een groot aantal Verkade-albums in de boekenkast voorkwam. Als boerderijkind had het album De Boerderij (1936) en Hans de Torenkraai (1935) mijn speciale belangstelling. Toen ik op de kweekschool een biologiewerkstuk moest maken kwam mijn interesse in Verkade-albums en voor Jac. P. Thijsse mij goed van pas. Met het beschrijven van mijn vele rondzwervingen in de natuur in de eigen woonplaats, volgens het Thijsse-principe, trad ik aldus in de voetsporen van deze befaamde schoolmeester en natuurkenner met zijn ongekunstelde schrijf- en verteltrant. Jacobus Pieter Thijsse werd op 25 juli 1865 geboren te Maastricht, werkte als onderwijzer in Amsterdam en op Texel, om tenslotte te eindigen als leraar aan het Kennemerlyceum in Bloemendaal. Hij is mede-oprichter van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten en is de schrijver van het merendeel (19) van de eenendertig Verkade-albums, die zijn verschenen.

Het meest gewilde album is .....Friesland

Hoewel niemand het juiste aantal albums weet, zijn er bij ruim vijfhonderd verschillende Nederlandse bedrijven sinds 1900 meer dan tweeduizend albums verschenen. In de album-hobbykamer van mij kunt u er veel aantreffen, variërend in schoonheid, leeftijd, staat, en prijs. Evenwel: ieder verkregen album heeft vaak een eigen verhaal. Als Fries vind ik het Verkade-album Friesland (1918) het meest interessant en behoort nu tot de meest gewilde albums. Helaas zijn door een brand vele plaatjes en albums vernietigd. Ook verscheen het album op een zeer ongunstig moment. De Eerste Wereldoorlog was net afgelopen en de mensen hadden wel iets anders aan hun hoofd dan het sparen van Verkade-plaatjes. Friesland lag bovendien als provincie slecht in de Verkade-markt en de albumverkoop bleef ver beneden de maat, zodat er slechts een kleine 16.000 exemplaren in omloop zijn. Ongetwijfeld was de relatief hoge prijs van het album, te weten f 1,-- hier ook debet aan. In 1979 is het album, met ingedrukte vaste plaatjes, opnieuw uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Friese vereniging voor natuur- en landschapsbescherming "It Fryske Gea".

Plaatjesalbums-fans gezocht

Vertellen over het verzamelen is de nieuwste ontwikkeling. Veel word ik uitgenodigd om een Presentatie te geven over Moeders en Grootmoeders Erfgoed. Mijn Verkade-albums, oude Schoolplaten van Jetses en mijn vele Aap-Noot-Mies spullen worden daarbij getoond.

Ik ben blij en dankbaar voor alle reacties.
Voor nadere informatie kan een ieder contact met mij opnemen:

Anton Siedsma te Hoofddorp Tel./fax: 023 - 5614727
 
E-mail:
Site's: home.quicknet.nl/qn/prive/siedsma
en: verkade.webnode.nl

© www.moetjekijken.nl