Metriek krukgewicht van 10 Kilogram
Fabrikant Beckers Rotterdam, 30 ijken van 1910-1911.

terug