Graangewichten
In 1820, bij de invoering van het metrieke stelsel, werden nieuwe korenschalen op de markt gebracht voor het wegen van graan.

terug