Ganzenbord

Bron: WikipediaHet ganzenbord is een klassiek bordspel, voor 2 tot 6 spelers

ganzenbord spelregels

Het bestaat uit:

  • een speelbord
  • twee dobbelstenen
  • pionnen van verschillende kleuren, vaak in de vorm van een gans.

De bedoeling van het spel is om als eerste op hokje 63 uit te komen. Elke speler mag per beurt met de dobbelstenen gooien en de pion zoveel hokjes verplaatsen als er ogen gegooid worden.

Het speelbord heeft een aantal hokjes met een speciale betekenis:

nummer naam betekenis
6 brug ga verder naar 12
19 herberg sla 1 beurt over
31 put sla 2 beurten over
42 doolhof of doornstruik ga terug naar 39
52 gevangenis sla 2 beurten over
58 dood ga terug naar begin
63 einde wie hier als eerste komt heeft gewonnen

Op sommige hokjes staat een gans afgebeeld (de negenvouden en de negenvouden min vier), dit zijn de hokjes 5, 9, 14, 18, 23, 27, 32, 36, 41, 45, 50, 54, 59. Wie hierop terechtkomt, moet hetzelfde aantal ogen verder tellen. Het is dus niet mogelijk dat een speler na zijn beurt op een hokje met een gans staat.

Wie te veel ogen gooit en daardoor voorbij 63 zou komen, moet vanaf 63 weer teruglopen. Het is dan mogelijk dat de speler op het hokje 58 of 52 terechtkomt. Komt de speler bij het terugtellen op een hokje met een gans, dan telt de speler het gegooide aantal ogen terug.

Wie bij de eerste worp een 5 en een 4 gooit, gaat meteen door naar 53. Wie bij de eerste worp een 6 en een 3 gooit, gaat door naar 26. Als deze regel er niet was, zouden deze spelers, via de ganzen, meteen doorlopen naar het einde.

Leuk om te weten:

Er bestaan veel verschillende uitvoeringen van het spel, maar de indeling van het bord is steeds dezelfde.
Ganzenbord heeft een speelvlak van 63 hokjes, het product van de twee symbolische getallen 7 en 9.

Op 26 juli 2019 stond er een Skūtsjeganzenbord in het magazine van de Leeuwarder Courant.
Gerry Broersma zoek de originele versie van dit ganzenbordspel, zoals het in dit magazine stond.

Skutsjeganzenbord

terug


© www.moetjekijken.nl