Finse stempel met koolmezen
voor een nestkastterug