Drie opnames uit nestkast (eieren,
jonge mezen) en een mees net
voor het uitvliegenterug