Pimpelmezen eten room

Persoonlijke postzegels van een koolmees en 2 pimpelmezen, gemaakt door Madelèn Essens, deze zegels mogen gewoon gebruikt worden voor frankering van een brief, beide zegels waren in oktober 2012 nog steeds te ruilen of te koop.

Mijn eerste persoonlijke zegels is een zegel van een koolmees uit 2007:
Koolmees kijkt uit nestkastterug