Een matroesjkas of baboesjkas (een holle houten pop die onderdeel is van een reeks steeds kleinere in elkaar passende poppen).

terug