Privacy verklaring

Versie 5 juni 2018         Update 11 november 2019

Deze Privacy verklaring geeft uitleg over de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke van de website met domeinnaam moetjekijken.nl (hierna: "MJK").

De verantwoordelijke is Madelen Essens.

Door het verstrekken van uw persoonsgegevens aan MJK, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy verklaring en gaat u er mee akkoord.

Persoonsgegevens en doeleinden van de verwerking

MJK kan persoonsgegevens ontvangen voor de volgende doeleinden:

- Plaatsen pagina over hobby of verzameling:

MJK ontvangt hiervoor deze persoonsgegevens:

 • Voornaam
 • Achternaam (optioneel)
 • Adres (optioneel)
 • Postcode en woonplaats (optioneel)
 • E-mailadres (optioneel)
 • Telefoonnummer (optioneel)

De betrokkene geeft zelf aan welke informatie geplaatst wordt op de betreffende hobbypagina en kan alle informatie altijd gratis laten verwijderen of wijzigen.

- Registratie gegevens

Per hobbypagina worden deze gegevens in een computerbestand opgeslagen:

 • Voornaam
 • Achternaam (optioneel)
 • Adres (optioneel)
 • Postcode en woonplaats (optioneel)
 • Telefoonnummer (optioneel)

Deze informatie kan door MJK gebruikt worden om de betrokkene een vraag te stellen.

- Aanmelding e-mail nieuwsbrief

Via de website of per e-mail kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief per e-mail.
MJK verzamelt hiervoor dit persoonsgegeven:

 • e-mailadres

U kunt u altijd via de link onderin de nieuwsbrief uitschrijven voor deze mailings.

- Plaatsen advertentie:

MJK ontvangt hiervoor deze persoonsgegevens:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer (optioneel)
 • IP-nummer van computer van waaraf de advertentie geplaatst is, dit om de advertentie te kunnen aanpassen of verwijderen door de adverteerder.

Alleen MJK kan een advertentie publiceren.

Doorgifte aan derden

MJK zal uw persoonsgegevens nooit verkopen of op een andere wijze commercieel ter beschikking stellen aan derden.

Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door MJK bewaard zolang u geen wijziging doorgegeven heeft.
Gegevens van een overleden hobbyist, doorgegeven door anderen, worden maximaal 1 jaar bewaard, als echtheid van de melding niet voldoende gecontroleerd kan worden.

Uw rechten

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens en van het gebruik dat MJK van uw persoonsgegevens maakt.

U heeft het recht om MJK te verzoeken uw persoonsgegevens te wijzigen of te verwijderen. Gebruik hiervoor het contactformulier.

Cookies op deze website

Op deze website wordt geen gebruik gemaakt van zogenaamde Cookies (kleine, gegevens bevattende bestanden) waarvoor volgens de zogenaamde "Cookiewet" toestemming gevraagd moet worden (met name tracking- en advertentiecookies).
Er wordt op 1 zoekpagina gebruik gemaakt van 3 functionele Cookies om gebruik te kunnen maken van de Google zoekfunctionaliteit. Voor functionele cookies hoeft volgens de Cookiewet geen toestemming gevraagd te worden.

Er kunnen Google Adsense reclameblokken op pagina's staan.

Veiligheid en vertrouwelijkheid

MJK maakt zo goed mogelijk gebruik van veiligheidsmaatregelen om niet toegestane verwerking van deze gegevens te vermijden. Die veiligheidsmaatregelen zijn:

In geen geval kan MJK aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

U dient de algemene veiligheidsvoorschriften altijd na te leven, onder andere door toegang tot computer, tablet of telefoon door een ander dan uzelf te voorkomen. U bent zelf verantwoordelijk voor een wijziging in een eigen advertentie of hobbypagina.

Vragen over deze privacy verklaring

Als u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact op met MJK, gebruik hiervoor het contactformulier.


© www.moetjekijken.nl